Przyrząd pomiarowy naprężenia pasa, SIT

Przyrząd elektroniczny naprężenia pasów zębatych.

Przyrządy pomiarowe naprężenia pasa służą do pomiaru naprężenia pasów Pu i Gumowych

Przyrząd TEN-SIT do pomiaru właściwego naprężenia pasa w przekładni pasowej,   SIT

MIERNIKI NAPEŻENIA PASA

.

Miernik naprężenia pasów "TEN-SIT" czy "TSM Piccola" służy do szybkiego i łatwego pomiaru naciągu dostępnych na rynku systemów pasowych. Pomiar dokonuje się za pomocą pomiaru częstotliwości.

W pełni elektroniczna i mikroprocesorowa technologia zapewnia wysoką precyzję pomiaru. Wszystkie pasy klinowe, pasy zębate, pasy płaskie w zakresie pomiaru od 10Hz do 600Hz mogą być mierzone. Typ, kolor i materiał pasów nie będzie miał wpływu na wynik pomiaru ponieważ użyta do pomiaru naprężenia pasa jest zasada akustyczna (pas jako wibrująca struna)

Zasada ciągu wibracyjnego (drgań pasa na sekundę) jest wykorzystana do pomiaru naciągu pasa płaskiego, pasa zębaatego czy pasa klinowego. Wahania częstotliwości drgań a naciąg pasa mają stały współczynnik co się przekłada na drgania pasa napędowego. Im wyższa częstotliwość (Hz) pobudzonego pasa tym większe napięcie pasa.

Dla przekładni pasowych oferowanych możemy dostarczyć obliczenia programowe ze wskazaniem naprężenia drgającego - wibrującego pasa w Hz.

 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa !!! 

Pomiary nie mogą być wykonywane na pracującym napędzie pasowym

Przed rozpoczęciem pomiaru naprężenia pasa napędowego w przekładni pasowej należy się upewnić, że napęd jest wyłączony i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. 

 

 

Obliczanie siły naprężenia pasa napędowego w przekładni pasowej:

Obliczona częstotliwość drgań jest równoważna z zależnością:

Fv = 4 x m x L2 x f2 

Fv - siła naciągu pasa (N)

m - waga pasa lub taśmy za metr bieżący (kg/m)

L - długość pasa lub taśmy drgającej (m)

f - częśtotliwośc drgań pasa czy taśmy (Hz)

 

Odpowiedni naciąg paska napędowego ma decydujący wpływ na trwałość użytkową napędu. Fakt dość często lekceważony.

 

SIT Line Laser - pozwala na ustawienie boczne, poziome i pionowe kół napędowych z dokładnością laserową. Bardzo ważna przesłanka pozwalająca uniknąć silnego zużycia paska w obszarze krawędzi. W przypadku wadliwie ustawionych kół napędowych paski napędowe pracują po tarczach obrzeżnikowych  i w pewnych okolicznościach dochodzi do wznoszenia się paska, co może skutkować uszkodzeniem zębów paska. Siła z jaką pas najeżdża na tarcze boczne koła pasowego w normalnych warunkach powinna być minimalana. Precyzyjne ustawione koła pasowe są tu założeniem podstawowym.


Przyrząd TEN-SIT do pomiaru właściwego naprężenia pasa w przekładni pasowej,   SITPrzyrząd pomiarowy TSM Piccola do pomiaru naprężenia pasaSIT LINE Laser - do ustawienia równoległości kół pasowych
Tagi:
naprężenie pasa, pomiar naprężenia pasa, przyrząd po naprężenia pasa,

Dane o produkcie

MySQL: 0.0006 s, 1 zapytań, PHP: 0.0569 s, łącznie: 0.0575 s, dokument z "cache".