Taśmy stalowe członowe zawiasowe do wiórów

Taśmy stalowe zawiasowe służą do odtransportowywania wiórów czy odpadów spod pras od maszyny, czyli jest to taśma do transportera odpadów produkcji skrawania czy wyprasek lub elementów obrabianych.

Taśmy do wiórów, zawiasowe stalowe transporterowe z burtami umożliwiają transport wiórów czy odpadów spod pras bez rozsypywania na boki.

Taśmy stalowe zawiasowe służą do odtransportowywania wiórów stalowych z pod center obróbczych czy odpadów czy wyprasek spod pras lub odkuwek jak również i innych produktów. Budowa taśm do produktów produkcyjnych jest modułowo segmentowa. Dzięki takiej budowie taśmę do transportera wiórów czy odpadów spod pras można uzyskać o różnej długości i różnej szerokości wyposażoną w dwa łańcuchy boczne ciągnące taśmę zawiasową wraz z ładunkiem. Taśmy zawiasowe wykonane są ze stali i dzięki temu są odporne na przecięcia przez ostre wióry czy wypraski. Taśmy do transportera jako zawiasowe taśmy np. do wiórów mogą być wyposażone w różnego rodzaju obrzeża boczne czy zabieraki. Elementy wyposażenia taśmy stalowej zawiasowej transportowej do wiórów czy wyprasek są do nich dospawywane. W ten sposób można wyprodukować i dostarczyć taśmę zoptymalizowaną do potrzeb danej aplikacji. Oferujemy taśmy zawiasowe stalowe z kilkoma podziałkami w zależności od potrzeb. Stalowe zawiasowe taśmy transportowe wiórów mogą być wyposażone w obrzeża boczne i mogą być dostarczone bez obrzeży. Materiały na taśmy zawiasowe stalowe są spawalne. Do stalowych zawiasowych taśmy transporterowych można dospawać poprzecznie zabieraki. Zabieraki na taśmach zawiasowych stalowych mogą być umieszczone z różnymi podziałkami - wg zapotrzebowania ale z uwzględnieniem podziałki taśmy transporterowej i jej segmentów. Taśma do transportera wiórów to główny element w transporterze, który jest narażony na przecięcia transportowanych ostrych produktów czy odpadów produkcyjnych czy gotowych elementów, to w takiej konstrukcji zawiasowej stalowej stanowi dużą odporność dla transportu takich ostrych materiałów.

 

Podziałki taśm transporterowych stalowych do odwiórkowania czy odpadów i wyprasek spod pras czy też odkuwek:

 • 63 mm
 • 125 mm
 • 160 mm
 • 250 mm

 

Blachy na taśmy transporterowe zawiasowe do wiórów stalowych czy wyprasek i odpadów spod pras:

 • gładka 3mm dla podziałki 63mm
 • gładka 4; 5; 6 do 10mm dla podziałek 125mm; 160mm ; 250 mm (grubość blachy do ustalenia i określenia)
 • ryflowana od 5mm do 10mm dla podziałek 125mm ; 150mm ; 160mm ; 250mm (inne na zapytanie)
 • gnobkowana - (patrz foto) zazwyczaj występuje przy podziałkach 63 oraz 125mm (inne na zapytanie)

Blachy ryflowane i gnobkowane używane są w konstrukcji taśm zawiasowych stalowych aby produkt transportowany się nie ślizgał.

Blachy perforowane - fabryka nie wykonuje taśm stalowych segmentowych z blach perforowanych.

Ogólnie można ująć, że ok 70% taśm to taśmy transporterowe zawiasowe z blachą gładką a pozostałe ok 30% stanowią taśmy transporterowe zawiasowe z blachą gnobkowaną i ryflowaną.

 

Wykonanie taśm stalowych zawiasowych:

Taśmy transporterowe stalowe z podziałką 63 są wykonane z blach giętych i zawijanych zawiasów. Zawiasy standardowo są nie zaspawane od spodu. Tylko na specjalne życzenie takie zaspawanie zawiasów od spodu jest możliwe ale za dopłatą.

Taśmy zawiasowe stalowe z podziałką 125, 160, oraz 250mm są wykonywane poprzez spawanie tulejek zawiasowych do blach w specjalnym oprzyrządowaniu. W każdym rozwiązaniu technicznym taśmy modułowej stalowej, dokładany jest łańcuch po obu stronach taśmy.

 

Wyposażenie taśm stalowych zawiasowych:

 • zabieraki proste - wysokość i podziałka do uzgodnienia
 • zabieraki wg uzgodnienia
 • zabieraki V - wysokość i podziałka do uzgodnienia
 • obrzeża boczne - wysokość do uzgodnienia
 • wzmocnienia profilowe pod panelem zawiasowym taśmy - do uzgodnienia
 • rolka toczna w części środkowej taśmy (przy dużych obciążeniach kg/m2, do uzgodnienia)

 

 

Łańcuchy boczne do taśm transporterowych stalowych zawiasowych typy MC oraz FVH:

Używa się łańcuchy z podziałką taką samą jak podziałka taśmy i kół łańcuchowych, tj. : 63, 125, 160 oraz 250mm. Łańcuchy są o różnym uciągu - sile zrywającej i odpowiednio do obciążenia taśmy wybiera się odpowiedni łańcuch o odpowiedniej sile zrywającej. Fabryka proponuje dwa podstawowe rozwiązania z łańcuchami rurkowo rolkowymi, typu MC oraz FVH (do sprawdzenia katalog) (Można stosować inne typy łańcuchów ale jest to mało praktyczne z uwagi na np spawanie płyt do ogniw łańcucha a poza tym drogie i słabsze konstrukcyjnie rozwiązanie). Rurka pracuje jako sworzeń łańcucha w której umieszczany jest pin - sworzeń taśmy zawiasowej oraz rurka pracuje jako sworzeń dla rolki tocznej - jezdnej dla taśmy. Taki pin sworzeń przechodzi przez łańcuchy boczne i część środkową tj. płyty zawiasowe taśmy transporterowej. Taki pin sworzeń łączy taśmę zawiasową wyposażoną w łańcuchy boczne w całość. Takie rozwiązanie umożliwia montaż i demontaż taśmy segmentowej stalowej, odpowiednimi odcinkami na transporterze z łatwością łączenia taśmy w całość. Taśmy stalowe zawiasowe z bocznymi łańcuchami często w całości posiadają duży ciężar i montaż czy wymiana takiej taśmy stwarzała by wiele trudności. Tak takie rozwiązanie ze wspólnym pinem sworzniem łańcuchów i części środkowej zawiasowej taśmy jest korzystnym rozwiązaniem.

Bardzo ważnym elementem są rolki jezdne w które są wyposażone łańcuchy. Rozróżniamy i są stosowane generalnie trzy rodzaje rolek:

 • "A" - rolka gładka, która mieści się w świetle ogniwa łańcucha
 • "B" - rolka gładka, która wystaje poza ogniwo łańcucha
 • "D" - rolka z kołnierzem bocznym (kolejowa), która wystaje poza ogniwo łańcucha a sam kołnierz boczny rolki ułatwia prowadzenie łańcucha a tym samym taśmy stalowej

 

 Koła łańcuchowe do napędu taśm transportujących stalowych zawiasowych do wiórów czy odpadów, wyprasek spod pras dostarczamy odpowiednio do danej taśmy zawiasowej z łańcuchami bocznym (wg zamówienia). Taśmy członowe zawiasowe możemy wyposażyć głównie w koła łańcuchowe i łańcuchy wg normy DIN typy: MC i FVH (do sprawdzenia w katalogu). Do taśm zawiasowych członowych stosowane są łańcuchy rurkowo - tulejkowe z tulejką jezdną prostą i kołnierzową, które to współpracują z kołem łańcuchowym. Koła łańcuchowe do taśm segmentowych stalowych dostarczamy wg standardowych rozwiązań lub wg rysunku dostarczonego przez klienta. Przy bardzo dużych kołach łańcuchowych i dużym ciężarze taśmy stalowej zawiasowej możemy zaoferować koła łańcuchowe o specjalnej konstrukcji. Specjalne koło łańcuchowe posiada oddzielną piastę z kołnierzem do którego przymocowane są segmenty tarczy koła łańcuchowego. Jeżeli podzielimy tarczę koła łańcuchowego na 3 - 4 czy 5 części, która jest często ulepszana cieplnie do 32 HRC +/- 3, to część niezazębiona tarczy koła łańcuchowego z łańcuchem taśmy daje się w łatwy sposób wymienić, bez demontażu taśmy stalowej segmentowej i to bez ściągania koła łańcuchowego. Takimi krokami można wymienić całą zużytą tarczę koła łańcuchowego bez demontażu często ciężkiej taśmy stalowej zawiasowej i bez ściągania całego koła łańcuchowego z wału napędowego czy zwrotnego transportera.

 

Koła łańcuchowe napędowe i zwrotne do napędu taśmy stalowej zawiasowej

Koła łańcuchowe stosowane są odpowiednio do zastosowanego łańcucha z uwzględnieniem podziałki takich jakie mają taśmy i ich łańcuchy. Oś obrotu taśmy i łańcucha pokrywa się ze sobą, a sama taśma i łańcuch posiadają wspólny pin - sworzeń, który łączy taśmę - część transportującą z częścią ciągnąca czyli łańcuchem. Koła łańcuchowe można dobrać z katalogu. Warto pamiętać przy wyborze kół łańcuchowych do napędu taśmy wyposażonej w łańcuch o odpowiedniej ilości zębów a w tym zębów czynnych koła łańcuchowego dla pewnego napędu taśmy stalowej zawiasowej wyposażonej właśnie w takie łańcuchy. Odpowiednia ilość zazębionych zębów koła łańcuchowego przedłuża żywotność samego koła. Można zamówić koło z hartowanym wrębem ok 50HRC =/-3(na foto)

Uwaga! po uzgodnieniu koła łańcuchowe do łańcuchów taśm stalowych zawiasowych możemy dostarczyć wg otrzymanego rysunku i z oczekiwaną ilością zębów koła łańcuchowego, odpowiednio szeroką piastą jedno lub dwustronną z rozwiertem wstępnym lub na gotowo, ewentualnie bez rozwiertu.

 

Bardzo ważne 1 !

Przed zamówieniem taśmy transportowej stalowej zawiasowej należy ustalić jaki będzie transportowany wiór, wypraska, biomasa czy inny towar. Wtedy istnieje możliwość zoptymalizowania wykonania szczelności taśmy stalowej zawiasowej.

Przy bardzo drobnych wiórach oferuje się taśmę stalową ze specjalnym kształtem. Blacha pomiędzy tulejkami zawiasowymi posiada kształt odwróconego trapezu ale bez dłuższego odcinka (coś w rodzaju V tylko z płaskim wydłużonym dnem a nie ostro zakończone jak samo V) Dodatkowo przy bardzo małych wiórach taśmy ze specjalnym kształtem blachy pomiędzy zawiasami są poddawane specjalnej obróbce młotkowania (max likwidacja szczelin) dla uzyskania większej szczelności taśmy transportującej stalowej zawiasowej lub też stosowany jest specjalny kształt blachy nachodzący na zawias taśmy.

Przy wiórach czy wypraskach odpowiednich rozmiarów (niezbyt małych) standardowo stosuje się blachy proste pomiędzy zawiasami taśmy transporterowej bez dodatkowych obróbek. Jest to optymalizacja ceny do potrzeb aplikacji.

 

Bardzo ważne 2 !

Dla prawidłowego funkcjonowania taśmy transporterowej zawiasowej stalowej w transporterze do wiórów należy pamiętać, że koła napędowe i zwrotne należy wykonać z dużą starannością jako parowane.

Można też zamówić jako komplet:

 • koła łańcuchowe parowane
 • koła łańcuchowe parowane z wałem napędowym i zwrotnym
 • koła łańcuchowe parowane z wałem napędowym i zwrotnym oraz taśmę stalową zawiasową z łańcuchami bocznymi
 • kompletny transporter do wiórów z napędem lub bez

 


Taśmy zawiasowe stalowe do odwiórkowania Taśma stalowa zawiasowa do wiórów_z łańcuchami wyposażonymi w tulejki z obrzeżem bocznymTaśma stalowa do wiórówObrzeże boczne taśmy stalowej zawiasowejTaśmy do wiórów stalowe zawiasowe z obrzeżami bocznymiTaśma wiórów transportera spod centrTaśmy do wiórów_ przygotowanie do produkcjiTaśmy do wiórów z obrzeżami bocznymiTaśma stalowa zawiasowa wraz z kołami łańcychowymiTaśmy do wiórów- Płyty z obrzeżami do spawaniaTaśmy stalowe do wiórów_płyty nachodzące na siebieTaśmy do małych wiórów_segmenty nachodzące na siebie a łańcuch będzie zamontowany pod segmentami taśmyTaśmy do wiórów_łańcuchy z rolkami będą pod taśmą Taśmy do małych wiórów_ łańcuch z rolkami pod spodem segmentówTaśmy stalowe zawiasowe_przygotowane do wysyłkiTaśma stalowa zawiasowaTaśmy stalowe do wiórów_gnobkowana widok od góryTaśma stalowa zawiasowa do transportu wiórów_gnobkowana widok od góryTaśma stalowa transporterowa zawiasowa do wiórów_gnobkowana widok od spoduKoło łańcuchowe_hartowane wręby zęba_taśmy transporterowe stalowe do wiórów z łańcuchamiKoła łańcuchowe_ hartowane wręby zęba 50HRC_Taśmy stalowe zawiasowe z łańcuchamiModuły taśm stalowych zawiasowych do wiórów_na montowniSegment taśm zawiasowych stalowychTaśmy stalowe zawiasowe_gnobkowaneBlacha ryflowana na taśmy zawiasowe staloweTaśma siatkowa stalowa_duża podziałkaTaśmy stalowe siatkowe z łańcuchami bocznymiTaśma stalowa spiralna_ciężkie aplikacjeElement taśmy stalowej zawiasowej_gnobkowanyBlachy ryflowane na taśmy stalowe zawiasowe spawaneKoła łańcuchowe_do taśm stalowych zawiasowych_hartowane wręby zęba ok 50HRCKoło łańcuchowe do taśmy stalowej zawiasowej z łańcuchamiKoło łańcuchowe do taśmy stalowej zawiasowej z łańcuchamiKoła łańcuchowe do taśmy stalowej do transportu wiórówRolki łańcucha indukcyjnie hartowane od wewnątrzRolki łańcucha ulepszane cieplnie po zewnątrzKoła łańcuchowe dzielone do taśm do wiórów wyposażone w łańcuchyKoło łańcuchowe dzielone do taśmy zawiasowej do wiórów_ciężkie aplikacje_łatwa wymiana tarczy koła bez demontażu taśmyKoło łańcuchowe z piastą dzielonąKoła łańcuchowe do taśm stalowych wiórów z ulepszonym wrębem Koła Łańcuchowe dzielone do taśm do wiórów_ dla łatwej wymiany tarczy koła
Taśmy transportujące do wiórów mogą być wyposażone w rolki z kołnierzem prowadzącym lub bez. Taśmy stalowe zawiasowe do wiórów mogą być wyposażone w zabieraki i lub w obrzeża boczne. Transportery do wiórów z taśmą stalową zawiasowa mogą być wyposażone w ociekowe rynny płynów chłodzących.
Tagi:
Taśma do wiórów, Taśma do transportera wiórów, taśmy zawiasowe stalowe, Taśmy transporterowe do wiórów, taśmy stalowe do wiórów, Taśmy do wiórów z CNC. Taśmy stalowe zawiasowe do odpadów spod pras, Taśmy zawiasowe z łańcuchami, Taśmy stalowe do odkuwek

Dane o produkcie

Katalog

Wyposażenie

Taśmy transportujące do wiórów mogą być wyposażone w rolki z kołnierzem prowadzącym lub bez. Taśmy stalowe zawiasowe do wiórów mogą być wyposażone w zabieraki i lub w obrzeża boczne. Transportery do wiórów z taśmą stalową zawiasowa mogą być wyposażone w ociekowe rynny płynów chłodzących.

MySQL: 0.0008 s, 0 zapytań, PHP: 0.0795 s, łącznie: 0.0803 s, dokument z "cache".