www.technical.pl

Koła zębate

Wielorakie koła zębate dla różnych aplikacji.

Koło zębate służy do przeniesienia napędu bezpośrednio na drugie koło zębate lub z koła zębatego łańcuchowego na łańcuch i następnie na następne koło zębate łańcuchowe. Tak powstaje przekładnia zębata, która przenosi napęd z wału napędowego na wał napędzany. Koła zębate w przekładni to pewne i synchroniczne przeniesienie napędu bez poślizgu.

Koła zębate na łańcuch posadowione na tuleii Taper lub na klasycznym rozwiercie. Koła zębate na indywidualne potrzeby klienta.

Koła zębate do przekładni zębatej walcowej lub do przekładni listwowej zębatej to koła zębate wspólnie zazębiające i dające napęd synchroniczny z przełożeniem stałym.

  Koła zębate na łańcuch to element przekładni łańcuchowej. Są budowane ze stali węglowej czy nierdzewnej a nawet z żeliwa. Koła zębate poddawane są obróbce cieplnej - indukcyjnej do hartowania wieńców zębatych. Koła zebate występują w standardzie wieńce zębate bez ulepszania cieplnego.

  Koła zębate modułowe stalowe do przeniesienia napędu na listwę zębatą lub na koło zębate walcowe modułowe. Przekładnie zębate z kołami zębatymi modułowymi są napędami klasycznymi synchronicznymi. Koła zębate przenoszą napęd z wału na wał równoległy. 

  Koła zębate stożkowe stalowe do przeniesienia napędu pod kątem prostym i zmiany przebiegu napędu pod kątem 90 stopni. Przekładnie zębate z użyciem pary kół stożkowych zębatych lub więcej są również przekładniami o stałym zazębieniu czyli są przekładniami zębatymi synchronicznymi.

 

Koła zębate obrabiane na obrabiarkach CNC to wysoka jakość przenoszonego napędu.

 

⚙️ Zastosowanie: koła zębate modułowe mogą być zastosowane do wielu przekładni zębatych o zębach prostych do przeniesienia napędu przy niewielkich obciążeniach i dużych ale w zależności jaki jest użyty moduł zęba - wielkość zęba i od prędkości obrotowej kół zębatych oraz jaki został użyty gatunek stali na budowę koła zębatego. Często wykorzystywane są koła zębate do rębaka i do innych podstawowych maszyn rolniczych i przemysłowych. Używamy koła zębate do przekładni walcowej bezolejowej lub w kąpieli olejowej czy smarowane smarem. Użycie koła zębatego w takim rozwiązaniu wymaga analizy i doboru względem możliwości pracy bezolejowej.

 W niektórych przypadkach wolnoobrotowych gdzie stosujemy koła zębate do przekładni wystarczy okresowo użyć smaru przekładniowego i umieścić go na zębach koła zębatego. Oferta również przewiduje  koła zębate na łańcuch i przeniesienie napędu z wału na wał maszyny czy urządzenie. W takim przypadku wały i na nich koła zębate ułożone są względem siebie równolegle. Wyjątek gdzie koła zębate do przekładni wolnoobrotowej stanowią koła zębate stożkowe, gdzie wały ustawione są względem siebie o kąt 90 stopni. Takie zazębienie kół zębatych modułowych powoduje zmianę kierunku napędu i transmisji mocy i obrotów.

 

 Dostępne hartowanie wieńców zębatych w koła zębatych: do uzgodnienia na indywidualną ofertę dedykowaną dla klienta.

 

⚙️ Dla zwiększenia żywotności pary kół zębatych modułowych stosuje się hartowanie wieńca zębatego. Do hartowania wieńca zębatego musimy przewidzieć odpowiedni gatunek stali. Dobrym przykładem są koła zębate do rębaka z uwagi na udarność i przeciążeniowy charakter pracy. Wieniec zębaty zbudowany jest z zębów (liczba zębów), które to zęby wystają ponad piastę, w której to wykonana jest średnica otworu przez rozwiert lub też koło zębate posiada specjalne gniazdo osadcze pod Taper Lock a w nim odpowiednia średnica otworu do zamontowania na wale maszyny.

 Dostępne w naszej ofercie koła zębate i ich moduły od M1 do M10 są standardowymi rozwiązaniami i w zależności od użycia modułu plus liczba zębów koła zębatego otrzymujemy średnicę podziałową, która to ma wydatny wpływ na ruch obrotowy czyli na ramię reakcyjne co przekłada się na transmisje momentów obrotowych w Nm i obliczenia prędkości i tym samym zastosowanego przełożenia. Liczba zębów w kole zębatym ma również wpływ na żywotność samej przekładni zębatej. Liczba zębów to wpływ na średnicę koła zębatego i wielkość modułu zęba

  ⚙️ Parametry związane z pracą przekładni zębatych np. kół zębatych stożkowych czy kół zębatych modułowych są podobne na całym świecie. Są to empiryczne formuły użycia takich kół zębatych. Informacje techniczne zawarte w poradnikach konstruktora umożliwiają poprawny dobór kół zębatych z uwzględnieniem gatunku stali, ilości zębów wieńca zębatego, przełożenia przekładni, szerokości wieńca koła zębatego i to wszystko z uwzględnieniem ruchu obrotowego i warunków pracy jak kierunek obrotów czy rewersyjności czy też intensywności pracy lub też jaki rodzaj smarowania wieńców zębatych zastosować

  ⚙️ Posadowienie kół zębatych odbywa się poprzez klasyczny rozwiert z wpustem czy poprzez Taper Lock czy Sit Lock na gładkim wale a piasta jak pod Taper Lock. Możliwe jest posadowienie kół zębatych pod łańcuch na pierścieniach rozprężno-zaciskowych gdzie piasta i wał są gładkie.

 1. Koła zębate smarowane zazębiają się w sposób cichszy i jednocześnie ślizgają na klinie smarnym pomiędzy zębami koła zębatego czy ogniwami łańcuchów. Jego zadaniem - klina smarnego jest również odprowadzenie ciepła 
 2. Koła zębate w zależności od średnicy podziałowej i wielkości zęba taką posiadają ilość zębów czyli posiadają własną średnicę podziałową  co stanowi o ich konstrukcji i ilość zębów oraz stanowi o możliwości transmisji momentów obrotowych przez koła zębate 
 3. Koła zębate posiadają własne obrobione otwory na posadowienie na wał. Średnica otworu koła zębatego musi być adekwatna do średnicy wału. Średnica otworu kół zębatych musi być obrobiona zgodnie z daną tolerancją, która to jest podana w poradnikach mechanika. Takie wykonanie średnicy otworu koła zębatego gwarantuje właściwe połączenie koła zębatego z wałem napędowym czy napędzanym
 4. Koła zębate a ich liczba zębów czy ilość zębów wraz z modułem jednoznacznie  mówi o średnicy koła zębatego czy jego średnicy podziałowej. Natomiast szerokość samej części roboczej zazębiającej się z drugim kołem zębatym czy piasty lub jej braku może być standardowa lub wykonana pod indywidualne zlecenie czyli wg rysunku technicznego klienta. Elementy szerokościowe kół zębatych nie maja wpływu w każdym przypadku na ilość zębów w kole zębatym 
 5. Koła zębate głównie służą do przekazywania ruchu obrotowego a koła zębate łańcuchowe do liniowego z powrotną zamianą do przekazywania ruchu obrotowego pomiędzy sprzęgniętymi wałami.

 

Zawsze warto używać wysokiej jakości koła zębate łańcuchowe w eksploatacji maszyn.

 

  Koła zębate i ich charakterystyka:

 • Dostępne moduły kół zębatych: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10
 • Dostępna liczba zębów koła: katalogowo i na zapytanie 
 • Dostępne długość zębów kół zębatych: standardowe, wydłużone i na zapytanie 
 • Dostępne rozwierty: do 160mm z wpustem 
 • Dostępne gatunki stali na koła zębate: C45 inne na zapytanie 
 • Dostępne wykonania kół zębatych: standardowe i wg rysunku 
 • Dostępne przełożenie przekładni stożkowych: 1:1 ; 1:2 ; 1:4
 • Dostępne przełożenia przekładni zębatych walcowych modułowych: katalogowe i na zapytanie
 • Dostępne przełożenie przekładni zębatych łańcuchowych: różne standardowe i na zapytanie
 • Dostępne koła zębate łańcuchowe: jednorzędowe, dwurzędowe, trzy rzędowe i na zapytanie

 

Właściwie dobrane koło zębate łańcuchowe do przeniesienia napędu jedną z podstaw powodzenia eksploatacji i poprawnej transmisji mocy oraz obrotów z wału na wał maszyny.

 

 1. W zależności od kierunku obrotu koła zębatego a koło zębate wspólnie zazębiające się, działa siła razy metr w Nm na wał napędzający. Wtedy działa koło zębate, kiedy jest zazębione o wieniec zębaty drugiego koła zębatego i w trakcie przekazywania ruchu obrotowego czyli w trakcie obrotu kół zębatych przekazywany jest moment obrotowy z wału na wał. Prędkość kół zębatych modułowych i przyłożone kW daje nam możliwość przeniesienia napędu z wału na wał względem siebie ustawionych w sposób równoległy czy prostopadły ale prostopadły tylko przy kołach zębatych stożkowych.

 2. W kołach zębatych wyróżniamy liczbę zębów, które to zęby otaczają wokół piastę. Często rolę piasty przy posadowieniu na wał stanowi tarcza osadcza koła zębatego ze standardowym rozwiertem lub posiadająca specjalne gniazdo osadcze pod Taper Lock. Stosując małą liczbę zębów w kole zębatym napędowym a dużą liczbę w kole zębatym napędzanym otrzymujemy przekładnie redukcyjną zwalniającą a podnoszącą znacząco moment obrotowy wału napędzanego. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na szerokość wieńca zębatego. Ma to zasadniczy wpływ na płynne przekazywanie momentów obrotowych w Nm.

 Ilość zębów w kole zębatym użytym w przekładni zębatej ma wpływ nie tylko na przełożenie redukcyjne czy multiplikacyjne ale również na długo-żywotność i jakość pracy. Ilość zębów w kole zębatym często określa się po ustaleniu rozstawu wałów współpracujących ze sobą. Tak ilość zębów - ilość zębów w parach kół zębatych czyli w przekładni zębatej ma wpływ na jej charakter i intensywność pracy. Oczywiście przekładnia z kołami zębatymi i określonym kierunkiem pracy jest dobierana w zależności co jest jej zadaniem.

  3. Liczba zębów w kołach zębatych często wynika z potrzeb aplikacji czy możliwości jej posadowienia i oczekiwań co do jakości pracy i częstotliwości serwisowania samej przekładni zębatej. Stosując małą liczbę zębów trzeba się liczyć z częstym zazębieniem zębów kół zębatych a tym samym z mniejszym fB czyli mniejszym współczynnikiem pracy, który to ma decydujący wpływ na żywotność przekładni zębatej

  4. Bardzo ważnymi elementami czyli koła zębate - przekładni zębatej i zużycia normatywnego ma luz wierzchołkowy, kąt przyporu, wysokość stopy zęba, wysokość zęba, gatunek użytej stali czy intensywność pracy w godzinach na dobę czy ilość załączeń typu start/stop na godzinę co jest określone empirycznymi formułami norm doboru kół zębatych i ilości zębów w samym kole. Koła zębate powinny być użyte w projektach z rozwagą i dużą starannością dla sukcesu pracy właśnie takich przekładni zębatych z kołami zębatymi jako główny element transmisji mocy 

Przekładnia zębata gdzie głównym elementem są koła zębate jest przekładnią bezpoślizgową synchroniczną. Użyte w przekładni koła zębate przenoszą pewnie moment obrotowy z uwagi na swoje zazębienie. Koła zębate to łatwość transmisji mocy. Zamów koła zębate pod swój rysunek techniczny.

 

Czy w Twoich maszynach występują koła zębate?

Czy budujesz maszyny z kołami zębatymi?

Jeśli masz takie potrzeby zamów już teraz.

Wielu już nam zaufało i eksploatuje z powodzeniem od nas koła zębate.

 

Oferujemy wysokojakościowe koła zębate obrabiane na obrabiarkach CNC!

Dostarczymy na zamówienie indywidualne klienta koła zębate z wieńcem hartowanym!

Koła zębate obrabiane w Europie na maszynach CNC gwarancją jakości i poprawność pracy kół zębatych w przekładni.

 

Średnica otworu w kole zębatym zależy od możliwości do rozwiertu w piaście czy tarczy koła zębatego.

 

Piasta koła zębatego posiada swoją średnicę zewnętrzną i możliwości rozwiertu i posadowienia na wale maszyny czy urządzenia.

 

Średnica otworu w piaście koła zębatego musi być wykonana zgodnie z normą i pasująca do wału - tolerancja wykonania otworu do uzgodnienia.

 

Koła zębate dostarczamy standardowe i według potrzeb klienta czy rysunku technicznego pod aplikacje.

 

Indywidualne koła zębate na specjalne uzgodnienia z klientem dostarczamy gotowe do użycia.

 

Poniżej galeria fotek z kołami zębatymi i przedstawione możliwości wykonawcze.

Koła zębate łańcuchowe czy koła zębate walcowe modułowe mogą być ulepszone cieplnie. Ulepsza się cieplnie zazwyczaj same zęby kół zębatych modułowych czy w kołach zębatych łańcuchowych. Ulepszenie cieplne zębów koła zębatego powoduje jego wydłużenie pracy a tym samym większą żywotność całej przekładni zębatej napędowej.
Wysoka jakość kół zębatych walcowych czy kół zębatych łańcuchowych przekłada się na dużą sprawność i wysoką jakość przełożenia pracy samej przekładni zębatej. Użyte materiały i wysoka jakość obróbki na CNC kół zębatych, będzie miało wpływ na wydajność i pracy w maszynie czy urządzeniu.

Partnerzy

MySQL: 0.0000 s, 0 zapytań, PHP: 0.0118 s, łącznie: 0.0118 s, dokument z "cache".