www.technical.pl

Sprzęgło elastyczne - Sprzęgło podatne

Sprzęgła elastyczne przemysłowe lub Sprzęgło podatne maszynowe do łącznia wałów.

Sprzęgła elastyczne przemysłowe posiadają stosunkowo małe wymiary zapewniając jednocześnie wysoką jakość, niezawodność, długą żywotność, przy zachowaniu przystępnej ceny. Oferujemy sprzęgła przemysłowe jako sprzęgła | podatne, elastyczne kłowe, zębate, hydrokinetyczne, przeciążeniowe, jednokierunkowe i inne. Sprzęgła maszynowe podatne czy inaczej sprzęgła przemysłowe elastyczne, to idealne rozwiązanie dla łagodnego przeniesienia momentu obrotowego i tłumienia drgań skrętnych, tak właśnie działają sprzęgła elastyczne podatne stosowane w przemysłowych maszynach.

Zastosowane sprzęgła elastyczne do łączenia wałów tłumią drgania w maszynach. Sprzęgła elastyczne maszynowe łączą wał napędowy z napędzanym w maszynach przemysłowych.

Sprzęgła podatne kompensują odchyłki wałów łączonych poddając się na elemencie elastycznym sprzęgła w przemysłowych maszynach produkcyjnych i technologicznych.

 Sprzęgła przemysłowe są nieodzownym elementem przeniesienia napędu. Sprzęgła przemysłowe używane są w wielu maszynach do połączenia ze sobą wałów w sposób elastyczny czy też ograniczenia momentu obrotowego. Sprzęgła przemysłowe pomagają zrealizować ruch obrotowy w jednym kierunku czy jako element wyprzedzeniowy. Do sprzęgieł przemysłowych używanych w maszynach czyli inaczej zwane sprzęgła maszynowe to sprzęgła takie jak: sprzęgła elastyczne w w nich sprzęgła maszynowe Kłowe, palcowe, mieszkowe, oponowe, sprężynowo spiralne, lamelowe, sworzniowe. Do sprzęgieł maszynowych również zaliczamy sprzęgła zębate, pierścienie rozprężno zaciskowe, przeguby Cardana, taper lock, sztywne do łączenia wałów. Sprzęgłami maszynowymi również są: sprzęgła hydrokinetyczne, przeciążeniowe, jednokierunkowe, wyprzedzeniowe oraz sprzęgła przeciążeniowe.

 Sprzęgła elastyczne kłowe to sprzęgła elastyczne do łączenia dwóch wałów czy dwóch kołnierzy. Sprzęgła elastyczne kłowe są sprzęgłami podatnymi. Z uwagi na swą konstrukcję dobrze łagodzą drgania i siły skrętne przez co zwane są również sprzęgłami skrętnymi. Sprzęgła skrętne - sprzęgła podatne, dobrze tłumią drgania dzięki zastosowanemu elementowi elastycznemu wewnątrz piast sprzęgła elastycznego kłowego. Sprzęgło kłowe elastyczne typu Trasco jest bardzo rozpowszechnionym sprzęgłem podatnym ogólnego stosowania. Może być wyposażone w tarczę hamulca czy bęben hamulcowy. Sprzęgła kłowe elastyczne występują też jako sprzęgła bezluzowe. Sprzęgła podatne elastyczne kłowe Trasko mogą występować w różnych zestawieniach jako podwójny Cardan, kołnierzowe, do łatwego demontażu elementu elastycznego bez rozsuwania wałów i inne rozwiązania konstrukcyjne.

 Sprzęgło elastyczne palcowe służy do przenoszenia również małych jak i dużych momentów obrotowych. Jest sprzęgłem elastycznym dobrze kompensującym odchyłki kątowe, promieniowe i osiowe. Elementy elastyczne można wymienić bez rozsuwania wałów. Sprzęgło palcowe elastyczne jest również sprzęgłem podatnym. Z uwagi na możliwości przenoszenia dużych obciążeń w Nm sprzęgła elastyczne palcowe są sprzęgłami przemysłowymi stosowanymi w maszynach do dużych obciążeń i łączenia wałów o dużych średnicach. Sprzęgła elastyczne palcowe mogą być wykonane jako specjalna konstrukcja dla klienta.

 

Sprzęgła elastyczne dobrze tłumią drgania skrętne i ograniczają hałas i drgania maszyn przemysłowych. Sprzęgło podatne to również sprzęgła tarczowe typu Servomat, sprzęgła mieszkowe Servoplus oraz sprzęgła sprężynowo spiralne. Te sprzęgła elastyczne służą do przenoszenia niewielkich momentów obrotowych przy dużych prędkościach obrotowych również z nawrotami. Charakteryzują się mała bezwładnością. Główne zastosowanie jest przy: serwonapędach i enkoderach.

 Sprzęgła elastyczne lamelowe są sprzęgłami elastycznymi, są wykonane z metalu a na specjalne potrzeby mogą być wykonane ze stali szlachetnej. Mogą pracować w temperaturach od minus 40 do plus 250 st C. Są wykonane zgodnie z ATEX-em 94/9/CE. N. Sprzęgła lamelowe są to podatne sprzęgła do kompensacji odchyłek wołów sprzęganych.

 Sprzęgła podatne zębate występują w czterech wersjach. Sprzęgła zębate wykonane całkowicie ze stali, sprzęgła zębate z tuleją poliamidową i piastami stalowymi, sprzęgła zębate z tarczą poliamidową wzmocnioną specjalnymi włóknami oraz sprzęgła zębate całkowicie poliamidowe. Posiadają w swej konstrukcji zęby o zarysie łukowym co pozwala na poprawne kompensowanie odchyłek wałów. Występują również w wersji ATEX. Sprzęgła podatne zębate stalowe służą do przenoszenie bardzo dużych obciążeń przy dużych średnicach wałów. Służą jako sprzęgła przemysłowe w maszynach o dużym obciążeniu i transmisji dużych Nm.

 

Sprzęgła podatne dzięki swojej specjalnej konstrukcji powodują kompensację odchyłek wał sprzęganych i dzięki temu ograniczają nadmierne zużycie łożysk.


 Tuleje zaciskowe to sprzęgła przemysłowe do maszyn czy tuleje zbieżna to elementy do zaciśnięcia piasty z wałem bezluzowo i bez wpustu. Do takich zaliczamy pierścienie rozprężno zaciskowe, Serlock oraz Taper lock - Taper busch. Takie połączenia tuleją zbieżną zapewnia trwałe połączenie , w którym nie występuje zjawisko ścinania wpustów. Sprzęgło zaciskowe typu Serlock to połączenie taper lock z pierścieniem rozprężno zaciskowym, gdzie na wale następuje zaciśnięcie również bez wpustu. Pierścieni rozprężno zacikowych posiadamy w ofercie 15 rodzajów i cały typoszereg wielkości. Taper lock występują z otworami metrycznymi i otworami calowymi.  Tuleje zbieżna - tuleje zaciskowe bardzo ułatwiają montaż i demontaż elementów ze sobą łączonych.

 Sprzęgło przemysłowe przeciążeniowe z elementem elastycznym to sprzęgła przemysłowe, które zabezpieczają przed przeciążeniem elementy maszyn. Sprzęgła przeciążeniowe elastyczne występują z momentem nastawnym i występują w wersji ciernej i kształtowej. Sprzęgła przeciążeniowe kształtowe mogą być wykonane jako synchroniczne, tj po zerwaniu przenoszenia momentu obrotowego ustawiają się ponownie w pozycji tej samej co dokonało się rozłączenie sprzęgła. Sprzęgła przemysłowe przeciążeniowe mogą być wyposażone w elementy elastyczne i zaciskowe. Służą do połączenia dwóch wałów lub wału z przekładnią pasową czy łańcuchową. Sprzęgło przeciążeniowe dzięki swojej specjalnej konstrukcji również może spełniać funkcję sprzęgła podatnego elastycznego.

 Sprzęgła podatne jednokierunkowe to sprzęgła przemysłowe pozwalające na pracę wałów w jednym kierunku a w przeciwnym blokujące ruch obrotowy wałów. Sprzęgło jednokierunkowe może również pracować jako sprzęgło jednokierunkowe wyprzedzeniowe. Takie skonfigurowanie pracy sprzęgła jednokierunkowego powoduje nadbieg wału lub piasty. Sprzęgła jednokierunkowe również mogą pracować jako blokady ruch powrotnego, np w transporterach taśmowych, wentylatorach dużych mocy czy podajnikach kubełkowych. W takim przypadku sprzęgło jednokierunkowe spełnia rolę bezpieczeństwa. Kierunki pracy sprzęgieł jednokierunkowych określa się wg potrzeb danej aplikacji. Sprzęgła jednokierunkowe równiez mogą być jako sprzęgła podatne przy specjalnej konstrukcji. Tak sprzęgło jednokierunkowe również może być sprzęgłem podatnym jednokierukowym kompensującym odchyłki wałów.

 Sprzęgła maszynowe hydrokinetyczne występują w aplikacjach wszędzie tam gdzie mają wirować duże masy. Sprzęgła hydrokinetyczne maszynowe służą do uzyskania łagodnych rozruchów. Przy napędzaniu dużych mas wirujących i zastosowaniu sprzęgieł hydrokinetycznych możemy zainstalować niższą moc co daje nam w efekcie ekonomicznym lepsze rozliczeni a w wyniku mechanicznym mniejsze przeciążenia i dłuższą żywotność elementów napędzanych.

 Przeguby Cardana i precyzyjne wały Cardana służą do przeniesienia napędu z wału na wał gdzie potrzeba skompensować duże skoszenie osi wałów względem siebie. Przeguby Cardana i wały precyzyjne Cardana występują w standardzie jako wykonane ze stali zwykłej a na zapytanie ze stali nierdzewnej. Precyzyjne przeguby Cardana czy wały zakończone mogą być otworem cylindrycznym z rowkiem pod wpust i bez, kwadratem, szybkozłączem. Przeguby Cardana występują pojedynczo łamane i podwójnie łamane. Precyzyjne przeguby mają zastosowanie jako sprzęgła maszynowe w maszynach do przenoszenia obciążeń i do pracy pod dużym kątem - co je wyróżnia z pośród innych sprzęgieł maszynowych.

Sprzęgła maszynowe służą do łączenia i rozłączania wałów maszyn przemysłowych i rolniczych. Sprzęgła maszynowe pozwalają na jakościowe przenoszenie momentów obrotowych. Sprzęgła maszynowe występują jako podatne, elastyczne przeciążeniowe, hydrokinetyczne i jednokierunkowe. W śród sprzęgieł maszynowych występują pierścienie rozprężno zaciskowe, tuleje zbieżne osadcze typu Taper Lock i Ser Lock. Stosując sprzęgła maszynowe zdecydowanie wydłużamy żywotność maszyn przemysłowych.

 

 Europejskie sprzęgła przemysłowe do maszyn to gwarancja jakości do ceny i łatwość eksploatacji maszyn przemysłowych.

 

 Stosowanie sprzęgieł maszynowych o charakterystyce sprzęgła elastycznego podatnego powoduje wydłużenie czasu pracy maszyny pomiędzy przeglądami naprawczymi.

 

 Galeria fotek sprzęgieł podatnych elastycznych stosowanych w przemysłowych maszynach o różnej konstrukcji technicznej.

Dzięki stosowaniu sprzęgieł podatnych elastycznych, dokonuje się transmisja mocy i obrotów przy tłumionym hałasie i drganiach, które to sprzęgła elastyczne podatne z elementem tłumiący wyciszają w sposób właściwy względem własnej konstrukcji i specyfiki działania.
Stosując sprzęgła elastyczne do łączenia wałów, które wykazują właściwości podatne do kompensacji odchyłek osiowych, promieniowych i kątowych łagodzi się prace maszyn przemysłowych. Dzięki takiej konstrukcji sprzęgła podatne elastyczne w sposób wydatny zmniejszają zużycie łożysk, zmęczenia materiałów łączonych wałów i bardzo znacząco ograniczają hałas. Sprzęgła podatne w maszynach przemysłowych wydłużają efektywnie ich żywotność i chronią środowisko.

Partnerzy

MySQL: 0.0000 s, 0 zapytań, PHP: 0.0090 s, łącznie: 0.0090 s, dokument z "cache".