www.technical.pl

Szczotki techniczne walcowe do czyszczenia taśmy transportującej przenośnika

Szczotki walcowe techniczne pozwalają oczyszczać taśmę transportera przenośnika w trakcie jej ruchu.

Szczotki techniczne czyszczące taśmy transportujące, zgarniają ruchem obrotowym produkt z taśmy przenośnika w jednym miejscu i jednym kierunku.

Oferujemy szczotki walcowe techniczne kompletne z napędem typu elektrobębnem lub motoreduktor. Oczywiście szczotka może być wyposażona w sam wał napędowy z łożyskami lub bez. Szczotki czyszczące taśmy transportujące również możemy dostarczyć jako sam płaszcz czyli rura z włóknami i elementami mocującymi. Korpus szczotki może być wykonany jako jednolity płaszcz lub składać się z segmentów.  Wymiary takie jak szerokość szczotki do taśmy, długość oraz średnica włosia na indywidualne zapytanie klienta.

Szczotki walcowe do czyszczenia taśm transportujących przenośnika utrzymują czystość taśmy i ogranicza się przez to zjawisko osypywania resztek produktu transportowanego wzdłuż transportera. Możliwość wykonania fi szczotki walcowej do taśm max 500 mm z włosiem. Długość jednego segmentu do 1200 mm a dłuższe szczotki jako segmentowe na zapytanie mogą być dostarczone jako dłuższe. Oprawy szczotek walcowych mogą występować z materiałów takich jak  :

Sztuczne: polietylen – najbardziej miękkie
PVC
Polipropylen
Poliamid PA6 (nylon lub po polsku tarnamid czy stylamid)
Teflon – najbardziej twardy w kolejności
Naturalne : drewno bukowe lub dębowe

 z tym że sztuczne oprawy szczotek walcowych mogą być z atestem do kontaktu z żywnością lub nie a naturalne tylko bez atestu.

 

Włosie szczotki techniczne obrotowej do czyszczenia taśm transportujących może być wykonane z surowca zwierzęcego np. włosie końskie, szczecina z dzika lub świni domowej lub surowca syntetycznego typu: PP, Nylon. Średnica włosia z materiału syntetycznego od Ø 0,15mm do Ø 2mm.Pęczki włosia nabijane są prostopadle do osi - płaszcza szczotki (nie potrzeba nabijać pod kątem , pracuje włosie a nie kąt umiejscowienia włosia)
Im krótszy włos tym szczotka twardsza i sztywniejsza i odwrotnie gdy włos jest dłuższy tym szczotka jest bardziej miękka. Generalnie na sztywność szczotki ma wpływ: grubość włosia, długość włosia, fi pęczka , gęstość posadowienia pęczków. Włosie szczotki walcowej może być proste lub pokarbowane. Włosie sztuczne może pracować w temperaturach do: polipropylen 60 st C, poliamid PA6 (nylon) do 100 st C. Włókna - włosia szczotek obrotowych do czyszczenia taśm transportujących  mogą być z atestem PZH lub bez. Sam atest do kontaktu z żywnością może objąć same włókna lub włókna i oprawy. Na włókna naturalne typu włos koński lub z dzika nie ma atestu do kontaktu z żywnością.

 

Istnieje możliwość odwzorowania i odtworzenia szczotki walcowej do czyszczenia taśmy transportującej. Istnieje również możliwość sprawdzenia z jakiego rodzaju jest włókno w starej szczotce - dotychczas używanej. Należy uciąć kilka włosów i wysłać do testów.

 

Do doboru szczotki walcowej obrotowej do czyszczenia taśm transportujących potrzebne jest co najmniej:
- szerokość robocza szczotki walcowej
- miejsce gdzie szczotka ma pracować - gabaryty i mocowanie
- prędkość obrotowa
- średnica oszczotkowania - z włosiem
- średnice tulei szczotki
- mocowanie szczotki czy: na wał kwadratowy, cylindryczny czy pod elektrobęben
- do czego ma służyć szczotka – aplikacja
- średnica pęczka
- średnica włosa – włókna
- rodzaj włókna np. PP, nylon, włosie końskie, szczecina itd
- gęstość nabicia szczotki ( uznaje się za gęstą gdy odległość pomiędzy otworami to jak średnica x1 do x1,5 fi pęczka, średnia gęstość szczotki to odległość od pęczka do pęczka to x2 fi pęczka – do ustalenia z klientem,  rzadka szczotka do ustalenia) 
 - ustawienie rzędów pęczków z włosiem (rzędy pęczków mogą być jeden za drugim lub np. 3-2-3-2-3 itd. do ustalenia)
- ułożenie pęczków: prosto czy spiralnie
 - pokrycie pęczkami tulei całościowe lub z przerwami

-  rodzaj napędu szczotki walcowej

 

Postępowanie przy zamawianiu szczotki walcowej technicznej do czyszczenia taśm transportujących:
1.    Wymiany zużytej szczotki technicznej.
* Jeżeli korpus szczotki nie jest zniszczony można wymienić w niej tylko włókna.    
* Jeżeli korpus szczotki jest zniszczony, trzeba wykonać nowa szczotkę.
W obu przypadkach:
- zamawiający przesyła do zleceniobiorcy opis i zdjęcia zużytej szczotki w formie pliku oraz próbkę włókien.
- po potwierdzeniu przez zleceniobiorcę, że można wymienić włókna należy przesłać szczotkę. Szczotka walcowa może być przesłana z wałem napędowym.    

 
2.    Projektowania nowej szczotki obrotowej do określonego celu.
* Dokumentację dostarcza zamawiający w postaci rysunków technicznych i opisu. Wymiary takie, jak szerokość szczotki i jej średnica, długość oraz średnica włosia przyjmujemy wg indywidualnego zapytanie klienta.
* Dokumentację wykonawczą szczotki walcowej opracowuje zleceniobiorca
Wymagany jest opis zadania jakie ma wykonać szczotka. Określenie czynników z jakimi szczotka ma mieć kontakt. Ustalenie z jakim urządzeniem będzie współpracowała, jak będzie napędzana. Podanie wymiarów przestrzeni, w której ma się szczotka zmieścić. Dostarczenie zdjęć sytuacyjnych lub szkiców.Oraz informacji czy wymagane będą atesty higieniczne.


3.    Możliwości wykonawcze szczotek walcowych lub możliwości produkcyjne:
- średnica szczotki walcowej z włosiem max 500 mm,
- długość jednego segmentu szczotki do 1200 mm (istnieje możliwość dostarczenia szczotki walcowej wielosegmentowej),
- średnica pęczka max 7 mm,
- nie dostarczamy szczotek z drutu,
Na część roboczą szczotki walcowej są stosowane włókna i włosia:
- sztuczne, a głównie: polipropylenowe, pcv, poliamidowe PA6 i PA6.12, poliesterowe, PBT, PET o kształcie prostym lub falowanym i o grubości od 0,1 mm do fi 2mm  
- naturalne zwierzęce: włosie końskie i świńskie  
- naturalne roślinne: np. bassina, agawa, tampico
Na korpusy szczotek walcowych są używane:tworzywa sztuczne konstrukcyjne oraz drewno bukowe  


Grubość tulei czy nakładki pod zamocowanie włosia równa się minimu 2,5 x fi pęczka, np. jeżeli fi pęczka 6 mm to grubość ścianki do posadowienia 15mm jako minimum
Każdy pęczek jest klamrowany. Klamry i druty przy ateście spożywczym nierdzewne.

Istnieje możliwość regeneracji szczotki walcowej przez ponowne nabicie pęczków z nowym włosiem.
Jeżeli eksploatujący nie ma informacji jakiego używa włókna, włosie może dosłać do oceny.

 

Prędkość obrotowa szczotki walcowej a prędkość liniowa taśmy transportera

Można przyjąć ogólną zasadę:

  • taśma mocno zabrudzona - to 10x większa prędkość obwodowa szczotki niż prędkość liniowa taśmy transportera
  • taśma średnio zabrudzona - to 5x większa prędkość obwodowa szczotki niż prędkość liniowa taśmy transportera
  • taśma lekko zabrudzona - to 3x większa prędkość obwodowa szczotki niż prędkość liniowa taśmy transportera
  • inne parametry na uzgodnienie

 

Możliwym jest wykonanie szczotki technicznej wg dostarczonego własnego rysunku.

 

Szczotki do czyszczenia taśm transportujących przenośnika na indywidualne zamówienie!


Szczotka walcowa do czyszczenia taśm transportera napędzana  elektrobębnemSzczotka techniczna walcowa do czyszczenia taśm z wsuwanym elektrobębnem z puszką elektrycznąElektrobęben ze szczotką walcową techniczną do czyszczenia taśm transportujących Szczotka walcowa  do czyszczenia taśm transportujących i system mocowania do elektrobębnaSzkic do zapytania o szczotkę walcową techniczną do taśmy transportującej z napędem motoreduktoremSzczotki walcowe z włosiem do czyszczenia powierzchni taśm transportującychDwie szczotki techniczne walcowe z kwadratowym otworem do czyszczenia transporterów taśmowychSzczotki walcowe do czyszczenia taśm transportujących przenośnika z otworem pod wał kwadratowySzczotka techniczna walcowa do czyszczenia taśm transportujących z elementami posadzeniaSzczotki walcowe techniczne czyszczące taśmy przenośnikaSystem mocowania szczotki walcowej czyszczącej taśmy przenośnikowe, do wału napędowego np pod motoreduktorSzczotka techniczna walcowa do taśm transportujących z łożyskami w oprawach z regulacją docisku wraz motoreduktoremSzczotka walcowa z motoreduktorem ślimakowym i łożyskami wahliwymi samonastawnymiSzczotka walcowa techniczna do czyszczenia taśm przenośnika Szczotka walcowa do czyszczenia taśm przenośnika z wałem napędowymSzczotki walcowe z wałem napędowym i motoreduktorem ślimakowym Elektrobęben LAT Himmel ze szczotką walcową do czyszczenia taśm transporterowychPas zębaty ze szczotką technicznąSzczotka techniczna z pasem zębatym Szczotki techniczne listwoweSzczotki techniczne listwowe z włosiemSzczotki techniczne walcowe z włosiem spiralnym do zgarniania z taśmy przenośnikaWalcowa szczotka z motoreduktorem ślimakowymSzczotka walcowa śrubowa do zgarniania na bok taśmy transportującej  Zestaw walcowa szczotka z napędem przez motoreduktor ślimakowy Szczotki techniczne walcowe śruboweSzczotka techniczna walcowa śrubowa do zgarniania na bok Szczotka walcowa spiralna do przepychania na bok Szczotka walcowa do czyszczenia taśm transporterowychSzczotki walcowe techniczne przenikające się i zgarniające do boku Szczotka walcowa z atestem spożywczym FDA do kontaktu z żywnością Szczotka listwowaSzczotka walcowa z włosiem niebieskim i otworem osadczym walcowym Szczotka walcowa do czyszczenia taśmy transportera taśmowegoSzczotka walcowa z włosiem świńskim - odporne włosie do temperatury 200 st CSzczotki walcowe techniczne z włosiem świńskim odporne na temperaturę do 200 st C
Szczotki walcowe techniczne do czyszczenia taśm transportujących przenośnika mogą być wyposażone w różnego rodzaju i różnej długości włosie. Szczotki walcowe techniczne do czyszczenia taśm transportera, dostarczamy z atestem spożywczym na włosie i tuleję lub bez - na zapytanie. Napędzamy szczotki walcowe elektrobębnami lub motoreduktorami.
Tagi:
Szczotki walcowe do czyszczenia taśm transportujących na transporterach taśmowych, Szczotki techniczne. Szczotki techniczne walcowe z napędem, Szczotki do czyszczenia taśm transportujących przenośnika, szczotki walcowe z włosiem, szczotka walcowa

Dane o produkcie

Wyposażenie

Szczotki walcowe techniczne do czyszczenia taśm transportujących przenośnika mogą być wyposażone w różnego rodzaju i różnej długości włosie. Szczotki walcowe techniczne do czyszczenia taśm transportera, dostarczamy z atestem spożywczym na włosie i tuleję lub bez - na zapytanie. Napędzamy szczotki walcowe elektrobębnami lub motoreduktorami.

Youtube

MySQL: 0.0000 s, 0 zapytań, PHP: 0.1569 s, łącznie: 0.1569 s, dokument z "cache".