www.technical.pl

Sprzęgła Kłowe

Sprzęgło kłowe z wpustem i rozwiertem.

Sprzęgła kłowe zapewniają wysoką jakość i niezawodność w przystępnej cenie. Sprzęgła kłowe dostarczamy z renomowanej firmy SIT i KTR z wpustem i rozwiertem na gotowo. Sprzęgło kłowe podatne z wkładką sprzęgła to dobre tłumienie drgań skrętnych oraz kompensacje odchyłek osiowych łączonych wałów.

Sprzęgło kłowe do łączenia wałów napędowego z napędzanym.

Sprzęgła kłowe z wkładką sprzęgła gwarancją poprawności tłumienia drgań skrętnych.

Sprzęgła kłowe to sprzęgła kłowe TRASCO i sprzęgła kłowe ROTEX o dużym zaufaniu i gwarancji jakości pracy, europejskich marek SIT i KTR.

 

Sprzęgło kłowe posiada dwie piasty kłowe i element elastyczny pomiędzy piastami - wkładka sprzęgła, które ustawione są naprzemiennie względem swoich kłów. Piasty kłowe sprzęgła kłowego są tak ustawione względem siebie aby pomiędzy kły piast mógł być zainstalowany element elastyczny - wkładka sprzęgła kłowego.

 

Piasty kłowe sprzęgieł elastycznych kłowych mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej spotykane i najlepiej sprawdzające się materiały na piasty kłowe sprzęgieł kłowych to:

 • stal,
 • żeliwo,
 • aluminium.

 

 Wykonane sprzęgła kłowe są jako standardowe i jako specjalne. Sprzęgło kłowe służy do połączenia wału napędowego z wałem napędzanym maszyn i urządzeń. Obecnie przy konstruowaniu maszyn używa się około 40% do połączenie wałów poprzez sprzęgła kłowe z wkładką elastyczną. Jest to rozwiązanie zatem powszechne, tanie i niezawodne. Dzięki takim zaletom sprzęgła kłowe elastyczne osiągnęły swoją popularność wśród konstruktorów - projektantów maszyn i u użytkowników końcowych.

 

 Sprzęgło kłowe można osadzić na wale na kilka sposobów. Oto przykładowe z nich.

 1. Standardowe posadowienie piasty sprzęgła kłowego na wale jest poprzez odpowiedni - właściwy rozwiert w piaście wraz z rowkiem pod wpust. Wpust zainstalowany - umieszczony w rowku wału przenosi moment obrotowy z piasty kłowej poprzez łącznik elastyczny - wkładkę sprzęgła kłowego na drugą piastę kłową sprzęgła elastycznego kłowego.
 2. Drugim standardowym połączeniem jest poprzez tuleje zbieżne Taper Lock- Taper Bush. Tuleje Taper Lock maja odpowiednio obrobioną powierzchnię stożkowa zewnętrzną, która musi być odpowiednia do danej rozmiarowo piasty kłowej sprzęgła kłowego elastycznego. Natomiast wewnętrzny otwór w tulei zbieżnej montażowej Taper Lock jest cylindryczny z rowkiem pod wpust. Dzięki takiej konstrukcji sprzęgło elastyczne kłowe w bardzo łatwy i szybki sposób można montować na wale maszyny czy również demontować. Takie rozwiązanie konstrukcyjne jest wielką zaletą sprzęgieł kłowych. Transmisja mocy i obrotów analogicznie jak w sposobie pierwszym.
 3. Sprzęgło kłowe może mieć rozwiert bez wpustu a piastę kłową wykonaną w specjalny sposób z zaciskiem. Sprzęgła kłowe bezluzowe wykorzystują taki system montażu. Bezluzowe sprzęgła elastyczne kłowe zaciskane są na gładkim wale maszyny czy urządzenia i poprzez zacisk i wywołane tarcie pomiędzy piastą sprzęgła kłowego bezluzowego a wałem występuje duże tarcie. Dzięki takiemu zjawisku - tarciu pomiędzy elementami zaciśniętymi na sobie istnieje możliwość transmisji mocy w sposób bezluzowy. Pozostałe przenoszenie obrotów i mocy w sposób analogiczny jak w punkcie pierwszym czy drugim.
 4. Kolejny sposób to dokonanie otworów cylindrycznych w piaście kłowej sprzęgła kłowego podatnego i zainstalowanie odpowiedniego PRZ - pierścienia rozprężno zaciskowego, z odpowiednim otworem aby móc osadzić PRZ na gładkim wale maszyny. Dzięki takiemu innowacyjnemu rozwiązaniu można przenosić moment obrotowy z wału na wał poprzez sprzęgło kłowe w sposób bez wpustów. Dzięki takiej specjalnej konstrukcji sprzęgła kłowego nie następuje zjawisko ścinania wpustów.

 

Sprzęgło kłowe kompensuje odchyłki łączonych wałów ze sobą poprzez specjalnie wyprofilowane kły i wkładki sprzęgieł kłowych.

 

 Sprzęgła kłowe posiadają element elastyczny pomiędzy piastami kłowymi. Zadaniem elastycznego elementu - łącznika elastycznego - wkładki sprzęgła kłowego jest:

 • tłumienie drgań skrętnych,
 • kompensacja odchyłek osiowych,
 • kompensacja odchyłek promieniowych,
 • kompensacja odchyłek kątowych.

 

 Wkładki do sprzęgieł kłowych - łączniki elastyczne sprzęgieł kłowych elastycznych, jest wykonany jako standardowy lub jako bezluzowy. Łączniki elastyczne bezluzowe używa się w aplikacjach gdzie wymagane jest przenoszenie momentów obrotowych z wału na wał w sposób bez luzów. W standardowym wykonaniu łącznik elastyczny sprzęgła kłowego elastycznego przenosi obroty i momenty obrotowe w sposób z niewielkim luzem, który się uwidacznia przy nawrotach. Przy konstruowaniu maszyny należy wziąć pod uwagę jedną i drugą cechę łącznika elastycznego - wkładki do sprzęgieł kłowych.

 

Wkładki do sprzęgieł kłowych posiadają różna twardość. W zależności czy potrzebujemy bardziej tłumić drgania czy przenieś duży moment obrotowy sprzęgłem kłowym taka musimy użyć wkładkę do sprzęgła kłowego. Wkładki do sprzęgieł kłowych powinny być dobrane we właściwy sposób z uwzględnieniem kilku czynników pracy maszyny i przenoszonego momentu obrotowego. Innym ważnym czynnikiem jest temperatura otoczenia pracy sprzęgła kłowego z wkładką.

 

Sprzęgła kłowe z elastyczną wkładką dobrze tłumią drgania skrętne i wydatnie przy tym chroniąc w maszynach korpusy, wały i łożyska co ma wpływ na jakość eksploatacji i ich żywotność.

 

 Łączniki elastyczne - wkładki do sprzęgieł kłowych są wykonane z pu lub "stali" różnych twardościach. Między innym od twardości łącznika sprzęgła elastycznego kłowego zależy jakość i wysokość tłumienia drgań. Czym łącznik elastyczny bardziej miękki tym lepiej pochłania drgania. Czyli tłumi drgania skrętne. Łącznik elastyczny sprzęgła elastycznego kłowego jest swoistym tłumikiem drgań skrętnych. Jest to wysoce pożądana cecha. Dzięki takim możliwością sprzęgła elastyczne kłowe chronią maszyny przed zbędnymi napięciami i w dużej mierze wygaszają niepożądane drgania. Taka konstrukcja sprzęgła kłowego wydatnie wpływa na obniżenie hałasu i przedłużenie żywotności a tym samym chroni środowisko.

 

Sprzęgło kłowe cena to wynik kilku elementów i wytycznych. Cena sprzęgła kłowego zależna jest od: z jakiego materiału wykonane są piasty kłowe, użytych wkładek do sprzęgła kłowego, przenoszonego momentu obrotowego i obrotów. Również sprzęgło kłowe cena bierze się z średnic wałów łączonych poprzez piasty sprzęgła kłowego.

 Dla uzyskania dobrej - zoptymalizowanej ceny, konieczny jest prawidłowy wybór sprzęgła kłowego z uwzględnieniem parametrów pracy sprzęgła kłowego i jego konstrukcji pod dana aplikację. Najlepiej jest złożyć zapytanie ofertowe z podaniem parametrów pracy sprzęgła kłowego i aplikacji użycia z charakterem pracy, ilość załączeń na minutę, ilość pracy na dobę, przenoszony moment obrotowy w Nm i obroty na minutę, średnic sprzęganych wałów i rozstawu łączonych wałów. Dodatkowo warto podać niezbędne dane do złożenia oferty.

 

 Sprzęgła kłowe katalog ujawnia wiele danych technicznych do odpowiedniego sprzęgła kłowego. Katalog sprzęgieł kłowych to kopalnia wiedzy dla konstruktorów i użytkowników końcowych. Sprzęgła kłowe katalog zawiera również dane doborowe sprzęgieł wraz z ukazaniem wielu dogodnych rozwiązań konstrukcyjnych pod indywidualne wymogi klienta. Sprzęgła kłowe katalog znajduje się zawsze na stronie z danym produktem dla łatwości użycia i posługiwania się.

 

Sprzęgła kłowe z wpustem wykonujemy na gotowo wedle zamówienia indywidualnego od klienta. W zależności od wymogów klienta wykonujemy sprzęgło kłowe z wpustem i ze stosownym rozwiertem z podaniem wskazanych norm. Za zwyczaj klienci wybierają sprzęgło kłowe z rozwiertem H7 i z rowkiem pod wpust występujący w wale na który ma być zainstalowana piasta sprzęgła kłowego. Istnieje możliwość wykonania rozwiertów sprzęgła kłowego z wpustem z dwu stron o różnych parametrach wg rysunku technicznego klienta.

 

Rozwierty w sprzęgłach kłowych, np:

Dostarczamy na indywidualne zamówienie klienta sprzęgło kłowe 25mm czy sprzęgło kłowe 25 czy sprzęgło kłowe 30 wg rysunku. Podobnie się ma z innymi zamówieniami sprzęgieł kłowych ze sprecyzowanym rozwiertem fi w mm i z rowkiem pod wpust - z wpustem.

 

Sprzęgła kłowe Rotex i Trasco maja swoje wielkości i maksymalne przeniesienia obciążeń w Nm. Jeśli jest potrzeba do przeniesienia większego momentu obrotowego niż posiadają możliwość sprzęgła kłowe, to można użyć sprzęgieł:

 

 Czy łączysz wały Swoich maszyn sprzęgłami kłowymi?

Czy potrzebujesz tłumienia drgań skrętnych dzięki wkładkom sprzęgieł kłowych dla uzyskania większego komfortu pracy?

Do tego bardzo wydatnie i dobrze służą elastyczne sprzęgła kłowe Trasco i Rotex.

Nasi klienci już używają elastycznych sprzęgieł kłowych z sukcesem i zadowoleniem.

Kup teraz sprzęgło kłowe!

Zamów i zastosuj sprzęgło kłowe elastyczne Rotex lub Trasco w swojej fabryce w eksploatowanych maszynach.

 

Sprzęgło kłowe Trasco z tłumikiem drgań skrętnych dla wyeliminowania zbędnych drgań maszyn i urządzeń.

 

Trasco sprzęgła kłowe chronią Twoje maszyny przed nadmiernym zużyciem dzięki specjalnej cesze odpowiednio uformowanych kłów i wkładki sprzęgła kłowego.

 

Galeria fotek z elastycznymi sprzęgłami kłowymi Trasco i Rotex pod indywidualne aplikacje maszyn i urządzeń klienta dla zaspokojenia określonych wymagań.

Połączone wały zazwyczaj wymagają kompensowania odchyłek osiowych. Takie kompensacje odchyłek osiowych wałów bardzo dobrze realizują elastyczne sprzęgła kłowe.
Wkładki do sprzęgieł kłowych to wysoka jakość użytych poliuretanów w elemencie elastycznym sprzęgła kłowego, co jest gwarancją długożywotności przy poprawnym doborze i poprawnej eksploatacji.

Partnerzy

MySQL: 0.0000 s, 0 zapytań, PHP: 0.0099 s, łącznie: 0.0099 s, dokument z "cache".