www.technical.pl

Sprzęgła zębate całostalowe Gearex KTR

Sprzęgła zębate całostalowe Gearex KTR mogą przenosić moment obrotowy do 13 500 Nm.

Sprzęgła całostalowe zębate Gearex są sprzęgłami obsługowymi i stosuje się je tam gdzie jest potrzeba przeniesienia momentu obrotowego w sposób pewny.

Całostalowe sprzęgła zębate GEARex są uzupełnione smarem i wyposażone w uszczelki typu O-ring. Sprzęgła zębate całostalowe służą do połączenia wałów i do przeniesienia momentu obrotowego. Sprzęgła zębate Gearex kompensują odchyłki osiowe, promieniowe i kątowe połączonych wałów. Sprzęgła zębate GEARex całostalowe stosowane są we wszelkich aplikacjach wymagających wysokich współczynników bezpieczeństwa oraz dużej trwałości którą uzyskuje się dzięki smarowaniu zębów łukowych sprzęgła. Sprzęgła zębate są głównie przeznaczone do montażu poziomego. Specjalne wykonanie sprzęgła zębatego daje możliwość zastosowania w przenoszeniu momentu obrotowego w pozycji pionowej - wykonanie na zapytanie.


Typoszereg sprzęgieł zębatych Gearex KTR całostalowych zawiera rozmiary przenoszące moment obrotowy od 930 Nm do 135 000 Nm. Sprzęgła zębate Gearex mogą być rozwiercane w standardzie do Ø 276 mm a w specjalnych wykonaniach na większe wały można zrobić specjalne wykonanie. Przenoszone momenty obrotowe przez sprzęgła zębate całostalowe Gearex można zwiększyć, stosując specjalne materiały użyte na wykonanie sprzęgła - na specjalne zapytanie.


Sprzęgła zębate GEARex odpowiadają standardowi AGMA (American Gear Manufacturer Association). Kompaktowe wymiary tych sprzęgieł zębatych i nieduża masa w
połączeniu z niedużym momentem bezwładności, dają duże możliwość w ich stosowaniu.

 

Gearex sprzęgła zębate całostalowe KTR a ich konstrukcja

Sprzęgło Gearex posiada w swojej konstrukcji zęby łukowe. Zgodnie z zasadą działania zęba łukowego w sprzęgle zębatym jest brak nacisku krawędzi zębów nawet przy kompensacji odchyłek promieniowych i kątowych. Ponadto stosowanie smaru daje zdecydowane zmniejszenie współczynnika tarcia zębów łukowych, a w efekcie czego jest minimalne zużycie co znaczne wydłuża żywotność sprzęgła zębatego Gearex. Dla zapewnienia poprawności regularnego i właściwego smarowania po zamontowaniu sprzęgła zębatego na wałach, w każdej połówce pierścienia zewnętrznego umieszczone są naprzeciwko siebie smarowniczki. Taka konstrukcja sprzęgła zębatego Gearex posiada na obwodzie pierścienia cztery smarowniczki, które są rozmieszczone co 90°. Sprzęgło zębate Gearex KTR jest zabezpieczone uszczelkami typu O-ring (NBR 70 ShA). Należy pamiętać aby podczas montażu zapobiec utracie smaru przez połączenie
wpustowe.


Sprzęgła GEARex w strefach zagrożenia wybuchem
Sprzęgła zębate Gearex KTR są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Sprzęgła Gearex KTR są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą 94/9/EC (ATEX 95) jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Należy się zapoznać z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją montażu sprzęgła zębatego Gearex


Sprzęgła zębate ze stali KTR Gearex KTR_sprzęgło zębate KTRGearex KTR_sprzęgła zębate cało stalowe wykonane ze stali Sprzęgła zębate stalowe GEAREX KTR ze wstępnym rozwiertem Sprzęgła zębate cało stalowe GEAREX KTR na magazynieSprzęgło zębate ze stali marki KTR typ GEAREX
* = pole wymagane
  • Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Wszelkie zmiany można zgłaszać pod adresem: rodo@technical.pl

Tagi:
Sprzęgła zębate całostalowe, Gearex sprzęgła zębate, Sprzęgła zębate KTR ; Sprzęgła zębate o zębach łukowych, Sprzęgła zębate Gearex, Sprzęgła Gearex, Sprzęgła zębate KTR

Dane o produkcie

MySQL: 0.0000 s, 0 zapytań, PHP: 0.0193 s, łącznie: 0.0193 s, dokument z "database".