Przyrząd pomiarowy naprężenia pasa, SIT

Przyrząd elektroniczny naprężenia pasów zębatych.

Przyrządy pomiarowe naprężenia pasa służą do pomiaru naprężenia pasów Pu i Gumowych

MIERNIKI NAPEŻENIA PASA

.

Miernik naprężenia pasów "TEN-SIT" czy "TSM Piccola" służy do szybkiego i łatwego pomiaru naciągu dostępnych na rynku systemów pasowych. Pomiar dokonuje się za pomocą pomiaru częstotliwości.

W pełni elektroniczna i mikroprocesorowa technologia zapewnia wysoką precyzję pomiaru. Wszystkie pasy klinowe, pasy zębate, pasy płaskie w zakresie pomiaru od 10Hz do 600Hz mogą być mierzone. Typ, kolor i materiał pasów nie będzie miał wpływu na wynik pomiaru ponieważ użyta do pomiaru naprężenia pasa jest zasada akustyczna (pas jako wibrująca struna)

Zasada ciągu wibracyjnego (drgań pasa na sekundę) jest wykorzystana do pomiaru naciągu pasa płaskiego, pasa zębaatego czy pasa klinowego. Wahania częstotliwości drgań a naciąg pasa mają stały współczynnik co się przekłada na drgania pasa napędowego. Im wyższa częstotliwość (Hz) pobudzonego pasa tym większe napięcie pasa.

Dla przekładni pasowych oferowanych możemy dostarczyć obliczenia programowe ze wskazaniem naprężenia drgającego - wibrującego pasa w Hz.

 

Uwaga dotycząca pomiaru naprężenia pasa !!! 

Pomiary nie mogą być wykonywane na pracującym napędzie pasowym.

Przed rozpoczęciem pomiaru naprężenia pasa napędowego w przekładni pasowej należy się upewnić, że napęd jest wyłączony i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. 

Przykładowo na dwóch zdjęciach poniżej widać czujnik urzadzenia pomiarowego, że jest  przystawiony na odleglość ok. 10 mm do pasa.
Czujnik ten powinien znajdować sie mniej wiecej  na środku pasa pomiedzy kołami, a samo urządzenie pomiarowe powinno być włączone.
Na jednym ze zdjęć widać urządzenie przystawione do pasa przed odczytem a na drugim zdjęciu widać klucz - pręt, którym uderzamy lekko w napiety już pas.
Można rownież uderzyć w pas palcem, podobnie jak w strunę gitarową. Na drugim foto urządzenie pomiarowe wskazuje z jaką częstotliwością drga pas.

Naprężenie pasa jest ściśle związane z jego drganiami. Tak należy naprężać pas aby odczyt drgań na mierniku był właściwy. Prawidłowy naciąg pasa to jego dłuższa żywotność.

TEN-SIT czy PICOLA działają podobnie.

 

Obliczanie siły naprężenia pasa napędowego w przekładni pasowej:

Obliczona częstotliwość drgań jest równoważna z zależnością:

Fv = 4 x m x L2 x f2

Fv - siła naciągu pasa (N)

m - waga pasa lub taśmy za metr bieżący (kg/m)

L - długość pasa lub taśmy drgającej (m)

f - częśtotliwośc drgań pasa czy taśmy (Hz)

 

Odpowiedni naciąg paska napędowego ma decydujący wpływ na trwałość użytkową napędu. Fakt dość często lekceważony.

 

SIT Line Laser - pozwala na ustawienie boczne, poziome i pionowe kół napędowych z dokładnością laserową. Bardzo ważna przesłanka pozwalająca uniknąć silnego zużycia paska w obszarze krawędzi. W przypadku wadliwie ustawionych kół napędowych paski napędowe pracują po tarczach obrzeżnikowych  i w pewnych okolicznościach dochodzi do wznoszenia się paska, co może skutkować uszkodzeniem zębów paska. Siła z jaką pas najeżdża na tarcze boczne koła pasowego w normalnych warunkach powinna być minimalana. Precyzyjne ustawione koła pasowe są tu założeniem podstawowym.

 

Uwaga dotycząca pomiarowania laserem równoległości zamontowania kół pasowych względem siebie !!!

Na jednym z kół przyczepiamy za pomocą magnesów - sworznie z nacięciami po obwodzie (patrz foto sworznie z nacięciami). Sam włączony laser przystawiamy do drugiego koła tej samej przekładni pasowej i kierujemy wiązkę światła szerokokątną jednopłaszczyznową na sworznie, na ich nacięcia. Jeżeli wiązka światła jednopłaszczznowego laserowego pada na to samo nacięcie na różnych sworzniach umieszczonych po obwodzie koła a umieszczonych w różnych miejscach koła pomiarowanego, to można uznać, że jest zachowana osiowość  w ustawieniu kół pasowych przekładni. Jeśli jest inaczej to należy poprawić zamontowanie kół pasowych względem siebie. Wszystko odbywa się przy założeniu poprawności wykonania kół pasowych. Jednym z wiodących europejskich producentów kół pasowych jest firma SIT, której Technical Grzegorz Tęgos jest dystrybutorem z magazynem kół pasowych w Polsce.


Przyrząd TEN-SIT do pomiaru właściwego naprężenia pasa w przekładni pasowej,   SITPrzyrząd pomiarowy naprężenia pasaPrzyrząd pomiarowy TSM Piccola do pomiaru naprężenia pasaSIT LINE Laser - do ustawienia równoległości kół pasowychLaser ze sworzniem magnetycznym z nacięciami po obwodzieLaser do ustalenia równoległości kół pqasowych Przyrząd pomiarowy naprężenia pasa_przed pomiaremPrzyrząd pomiarowy naprężenia pasa_w trakcie pomiaruNaprężenie pasa - TEN SITNaprężenie pasa - PICCOLA
Tagi:
naprężenie pasa, pomiar naprężenia pasa, przyrząd po naprężenia pasa,

Dane o produkcie

MySQL: 0.0005 s, 0 zapytań, PHP: 0.0847 s, łącznie: 0.0852 s, dokument z "cache".