POLYNORM z gumową wkładką i REVOLEX palcowe sprzęgła KTR.

Sprzęgła elastyczne skrętne Polynorm i Revolex są sprzęgłami przemysłowymi z certyfikatem przeciwwybuchowości ATEX.

Sprzęgła elastyczne Polynorm KTR posiadają wkładkę gumową elastyczną a sprzęgła palcowe Revolex KTR palce stalowo gumowe.

Sprzęgła Poly-Norm KTR to sprzęgła skrętne elastyczne z normą przeciwwybuchowości. Sprzęgła elastyczne Polynorm mogą służyć w strefach zagrożenia wybuchem do przenoszenia napędu. Sprzęgła elastyczne Poly-Norm posiadają certyfikat zgodny z Dyrektywą 94/9/EC (ATEX 95), jako urządzenia kategorii 2G/2D. Z uwagi na swój certyfikat Atex 95 mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21, oraz 22. Przed zamontowaniem sprzęgła elastycznego Poly Norm w strefie zagrożonej wybuchem należy zapoznać się z odpowiednim certyfikatem i instrukcją montażu sprzęgła. Sprzęgło elastyczne skrętne Polynorm może być zaadoptowane do wielu aplikacji z uwagi na swoją modułowość konstrukcji z uwzględnieniem hydrauliki. Używając różnych elementów standardowych sprzęgła Polynorm można uzyskać różne jego długości a nawet na specjalne zamówienie istnieje możliwość specjalnych długości. Sprzęgło elastyczne PolyNorm może być np. zmontowane ze sprzęgłem przeciążeniowym Ruflex. Poly_Norm jako sprzęgło skrętne elastyczne służy do łączenia wał z wałem. Sprzęgło przemysłowe Polynorm kompensuje wszystkie rodzaje odchyłek i dzięki temu przeniesienie napędu staje się bezpieczne.


Budowa sprzęgła elastycznego skrętnego Poly_Norm

Sprzęgło składa się z dwóch piast z kłami a pomiędzy nimi znajduje się łącznik elastyczny - pierścień elastomerowy. Pierścień elastomerowy jest zamknięty i zastrzęglony naprzemiennie pomiędzy kłami piast sprzęgła Poly Norm. Piasty zsuwa się osiowo z uwzględnieniem możliwości poprawnego zazębienia pomiędzy które umieszcza się elementy łączącego pierścienia elastomerowego. Sprzęgło skrętne Poly Norm KTR przenosi moment obrotowy za pomocą ściśniętego pierścienia elastomerowego. Kompensowanie odchyłek połączonych wałów i wibracje są skutecznie pochłaniane przez sprzęgło Poly-Norm KTR.

 

Zastosowanie i kompensacja odchyłek poprzez sprzęgło Poly Norm

Sprzęgło skrętne Poly - Norm jest bezobsługowe i możne być stosowane z powodzeniem w urządzeniach mechanicznych, różnego rodzaju pompach i kompresorach. Istnieje 17 rodzajów i 7 wykonań z różnej długości łącznikami dystansowymi sprzęgieł Poly-Norm a możliwość przeniesienia momentu obrotowego jest do 26 800 Nm.

....

 

REVOLEX KX sprzęgło palcowe skrętne elastyczne KTR. Sprzęgło palcowe Revolex może być montowane osiowo a charakteryzuje się długością kompaktową. Sprzęgło palcowe skrętne elastyczne Revolex z uwagi na swoją konstrukcję posiada łatwy demontaż elastomerów jak również całych bolców śrubowych z elastomerami. Sprzęgło palcowe Revolex KTR kompensuje różnego rodzaju odchyłki połączonych wałów i dzięki temu przenosi bezpiecznie moment obrotowy.

 

Budowa i działanie sprzęgła palcowego Revolex KTR

Sprzęgło palcowe składa się z dwóch piast. Moment obrotowy w sprzęgle palcowym Revolex przenoszony jest przez stalowe bolce z elastomerami umieszczonymi obwodowo w figurze kołowej. Dzięki takiej budowie sprzęgła palcowego odpowiednio są kompensowane odchyłki wału napędowego i napędzanego przy jednoczesnym znacznym stopniu tłumienia drgań i udarów. Sprzęgło dzięki swojej budowie jest bezobsługowym i może być stosowane w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia jak również w napędach pomp, napędach przenośników. Typoszereg sprzęgła palcowego Revolex to aż 18 rozmiarów z możliwością przenoszenia momentu obrotowego do 1 220 000 Nm. Te sprzęgła palcowe mogą być rozbudowane i wykonane na indywidualne zamówienie.


Przeciwwybuchowość sprzęgła palcowego Revolex KX, KTR

Sprzęgła palcowe Revolex KX są przystosowane do przenoszenia napędu w strefach zagrożenia wybuchem. Te sprzęgła palcowe są certyfikowane zgodnie z dyrektywą 94/9EC (Atex 95) jako urządzenia kategorii 2G/2D. Te sprzęgła palcowe mogą znaleźć zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 oraz 22. Przy stosowaniu sprzęgieł palcowych Revolex należy zapoznać się z certyfikatem i instrukcją montażu sprzęgła.


Sprzęgła elastyczne POLYNORM_z Taper BushPiasta sprzęgła Polynorm KTRŁączniki sprzęgła elestycznego PolynormSprzęgło elastyczne POLYNORM KTR_piasty pod Taper LockPiasta sprzęgła elastycznego Polynorm z gumowym łącznikiemŁącznik gumowy_sprzęgła Polynorm_KTRSprzęgła skrętne PolynormPiasta z łącznikiem sprzęgła Polynorm KTRŁączniki elastyczne gumowe-sprzęgła PolynormSprzęgła Poly Norm KTRSprzęgła PolyNorm KTRSprzęgła elastyczne Poly Norm KTRSprzęgła PolyNorm KTRŁącznik gumowy PolyNormPolynorm KTR_piasta dzielonaSprzęgło Poly Norm KTR_piasta i łącznikSprzęgła PolyNorm KTR_piasta dzielonaSprzęgła PolyNorm KTRPolynorm KTR_łącznik gumowy sprzegłaSprzęgła palcowe Revolex KTR_piastaSprzęgło palcowe Revolex KTR_piastaRevolex KTR_palce sprzęgłaSprzęgła Revolex KTR_palce sprzęgłaSprzęgła palcowe RevolexSprzęgła palcowe Revolex KTRRevolex KTR_sprzęgła palcoweSprzęgło palcoweSprzęgła PalcoweSprzęgło palcowe KTRSprzęgła palcowe Revolex KTRSprzęgło palcowe Revolex KTRSprzęgła palcowe_Revolex KTRSprzęgła palcowe_RevolexRevolex KTR_sprzęgła palcoweSprzęgła palcowe Revolex KTR
Sprzęgła Polynorm wyposażamy w rozwiert lub dostarczamy bez rozwiertu. Piasty sprzęgieł elastycznych Poly Norm KTR mogą być dzielone dla łatwej wymiany łącznika gumowego. Sprzęgła skrętne elastyczne Polynorm KTR bardzo często znajdują zastosowanie w napędach pomp. Sprzęgła elastyczne Revolex KTR dostarczamy z rozwiertem lub bez rozwiertu. Jako dodatkowe wyposażenie można zamówić palce zapasowe do sprzęgła palcowego Polynorm KTR.
Tagi:
KTR, Sprzęgła palcowe Revolex, Revolex KTR ; sprzęgła palcowe, Polynorm sprzęgła KTR, Sprzęgła Poly Norm KTR, sprzęgła elastyczne

Dane o produkcie

Katalog

Wyposażenie

Sprzęgła Polynorm wyposażamy w rozwiert lub dostarczamy bez rozwiertu. Piasty sprzęgieł elastycznych Poly Norm KTR mogą być dzielone dla łatwej wymiany łącznika gumowego. Sprzęgła skrętne elastyczne Polynorm KTR bardzo często znajdują zastosowanie w napędach pomp. Sprzęgła elastyczne Revolex KTR dostarczamy z rozwiertem lub bez rozwiertu. Jako dodatkowe wyposażenie można zamówić palce zapasowe do sprzęgła palcowego Polynorm KTR.

Producent

Rysunki

Youtube

MySQL: 0.0005 s, 0 zapytań, PHP: 0.0623 s, łącznie: 0.0628 s, dokument z "cache".